ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Supplement 1

Indications for hematopoietic stem cell transplantation

Editor: Prof. Dr. Boris V. Afanasyev

Ksenia S. Afanasyeva, Maria V. Barabanshchikova, Sergey N. Bondarenko, Tatyana A. Bykova, Julia Yu. Vlasova, Asmik G. Gevorgian, Irina K. Golubovskaya, Elena I. Darskaya, Yury R. Zalyalov, Darya A. Zvyagintseva, Ludmila S. Zubarovskaya, Maria O. Ivanova, Ilya V. Kazantsev, Olga B. Kalashnikova, Andrey V. Kozlov, Elena V. Kondakova, Vladislav O. Korolenko, Olga V. Kudyasheva, Alexander D. Kulagin, Elena E. Lepik, Kirill V. Lepik, Inna V. Markova, Irina A. Mikhailova, Natalya B. Mikhailova, Ivan S. Moiseev, Elena V. Morozova, Anna A. Osipova, Olesya V. Paina, Olga V. Pirogova, Alexey Yu. Polushin, Marina O. Popova, Valentina V. Porunova, Yury A. Punanov, Elena V. Semenova, Anna G. Smirnova, Olesya V. Smykova, Polina S. Tolkunova, Lyudmila V. Fedorova, Nikolay Yu. Tcvetkov, Ivan V. Tsygankov, Tatyana V. Yukhta