ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Change template to: full

Clinical studies

Efficiency of second allogeneic HSCT in the children with acute leukemias with relapses after first transplantation

Polina V. Kozhokar1, Olesya V. Paina1, Anastasia S. Frolova1, Zhemal Z. Rakhmanova1, Anastasia S. Borovkova1, Elena V. Semenova1, Anna A. Osipova1, Kirill A. Ekushov1, Olga A. Slesarchuk1, Varvara N. Ovechkina1, Elena V. Babenko1, Alina A. Vitrishchak1, Boris I. Smirnov2, Ludmila S. Zubarovskaya1, Boris V. Afanasyev1

Nivolumab in pediatric Hodgkin's lymphoma

Andrey V. Kozlov, Ilya V. Kazantzev, Tatyana V. Iukhta, Polina S. Tolkunova, Darya A. Zvyagintseva, Asmik G. Gevorgian, Anton V. Malorodov, Kirill V. Lepik, Yury R. Zalyalov, Alexander N. Shvetsov, Anna V. Botina, Vadim V. Baykov, Elena V. Morozova, Yury A. Punanov, Natalya B. Mikhailova, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

Common bacterial cultures from oral mucosa after hematopoietic stem cell transplantation: dependence on the patient characteristics and therapeutic factors

Alexei B. Chukhlovin1, Anna A. Spiridonova2, Irina B. Baranova3, Artur P. Grigoriants3, Maria D. Vladovskaya1, Ludmila S. Zubarovskaya1, Boris V. Afanasyev1