ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Change template to: full

Clinical studies

Efficiency of mesenchymal stem cell therapy in ulcerative colitis as assessed by the morphology of colon mucosa

Galina V. Fedotovskikh, Galija M. Shaymardanova, Manarbek B. Askarov, Maiya S. Zhumabayeva, Gulmira S. Dosataeva, Aigerim K. Smagulova, Sapargul Marat, Tatyana G. Ezhelenko

Clinical significance of BAALC overexpression for predicting post-transplant relapses in acute myeloid leukemia

Alena I. Shakirova, Nikolay N. Mamaev, Ildar M. Barkhatov, Yana V. Gudozhnikova, Tatiana L. Gindina, Elena V. Babenko,
Boris V. Afanasyev

Thrombopoietin receptor agonists for treatment of poor graft function after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in adults

Tatiana A. Rudakova, Alexander D. Kulagin, Ivan S. Moiseev, Tatyana A. Bykova, Sergey N. Bondarenko, Maria V. Barabanshikova, Anastasia V. Beinarovich, Anna A. Osipova, Varvara N. Ovechkina, Alexander L. Alyanskiy, Elena I. Darskaya, Elena V. Morozova, Boris V. Afanasyev

Clinical features and prognostic value of functional disorders and pulmonary comorbidity in adult patients prior to allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Egor A. Kulagin 1, Alisa G. Volkova 2, Ilya Yu. Nikolaev 2, Oleg V. Goloshchapov 2, Anna G. Smirnova 2, Tatiana A. Rudakova 2, Elena I. Darskaya 2, Elena V. Morozova 2, Nataliya B. Mikhaylova 2, Julia D. Rabik 3, Victoria G. Timchik 3, Tatiana I. Shchemelinina 3, Ruf D. Skvortsova 3, Tatiana S. Razumovskaya 3, Sergey N. Bondarenko 2, Ivan S. Moiseev 2, Valeriy N. Marchenko 1, Vasiliy I. Trofimov 1, Boris V. Afanasyev 2

Outcomes of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in children and adults with prior invasive fungal diseases

Marina O. Popova 1, Alisa G. Volkova 1, Inna V. Markova 1, Oksana V. Ayzsilnieks 1, Yulia A. Rogacheva 1, Anastasia S. Frolova 1, Aleksandr N. Shvetcov 1, Ilya Y. Nikolaev 1, Svetlana M. Ignatyeva 2, Tatyana S. Bogomolova 2, Asmic G. Gevorgian 1, Olesya V. Paina 1, Tatiana A. Bykova 1, Elena I. Darskaya 1, Maria V. Vladovskaya 1, Ivan S. Moiseev 1, Ludmila S. Zubarovskaya 1, Nikolay N. Klimko 1,2, Boris V. Afanasyev 1