ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Change template to: full

Chronic hematological malignancies: CM-01 – CM-07

CM-01. Glomerular filtration rate and the chronic lymphocytic leukemia patients survival

Maria V. Markovtseva1, Ekaterina N. Zguralskaya2                        

CM-02. Results of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in children and adolescents with high-risk myelodysplastic syndrome

Anna A. Osipova, Tatyana A. Bykova, Varvara N. Ovechkina, Anastasia S. Borovkova, Olesya V. Paina, Polina V. Kozhokar, Kirill A. Ekushov, Svetlana V. Razumova, Alexander L. Alyanskiy, Elena V. Morozova, Elena V. Babenko, Tatyana L. Gindina, Elena V. Semenova, Alexander D. Kulagin, Ludmila S. Zubarovskaya

CM-03. Regulation of TIM-3 expression in myeloid neoplasms

Anna N. Parfenenkova, Ildar M. Barkhatov, Olga S. Epifanovskaya, Alena I. Shakirova, Nikolai Yu. Tcvetkov, Elena V. Babenko, Kirill V. Lepik, Elena V. Morozova, Ivan S. Moiseev

CM-04. Possibilities of cytogenetic analysis of blood cells in the diagnosis of myelofibrosis

Irina A. Petrova, Maria V. Latypova, Tatiana Y. Gracheva, Anastasia A. Khabibullina, Diana S. Ilyasova, Maria E. Vlasova, Tatiana L. Gindina

CM-05. Surgical management of a histiocytic tumor of unknown malignancy potential: Case report

Vsevolod G. Potapenko1, Yurij A. Krivolapov2, Elena E. Leenman2, Jean-François Emile3

CM-06. Timing of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with high risk myelodysplastic syndrome

Nikolai Yu. Tcvetkov, Ivan S. Moiseev, Maria V. Barabanshikova, Kseniia S. Iurovskaia, Zarema K. Abdulkhalikova, Yulia Yu. Vlasova, Alexander D. Kulagin, Elena V. Morozova